421 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği Neler Getiriyor

421 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği Neler Getiriyor?

  • Kayıtlı kullanıcılar arasında e-fatura kullanımı, alternatif yöntem olmaktan çıkarılmıştır.
  • Bazı sektörler için e-fatura kullanma zorunluluğu getirilmiştir.
  • Özel entegrasyon yöntemi getirilmiştir.
  • e-Faturanın saklanması konusunda Başkanlıktan izin almış saklamacı kuruluşlardan hizmet alınabilmesine izin verilmiştir.
  • e-Faturaya kayıtlı kullanıcılar 1/9/2013 tarihinden itibaren kendi aralarında sadece e-fatura düzenleyeceklerdir.
  • Çok uluslu şirketlerin uygulamadan yararlanabilmesi için kolaylık sağlanmıştır.
  • Uygulamaya kayıtlı gerçek kişiler faturalarını mali mühürle ve elektronik imza ile de onaylayabileceklerdir.
  • İsteyen kullanıcılar faturalarının özel entegratörün mali mührü ile onaylanmasını talep edebileceklerdir.

 

Bağlantılar