E-Fatura Geçiş için 3 Yöntem

Özel Entegratör (Servis Sağlayıcı) İle

 • Mükellefin mali mühür alması zorunludur. Ancak yine de faturada entegratörün mali mührü kullanılabilecektir.
 • Yüksek tutarlı IT yatırımı yapma gereği yoktur.
 • Entegrasyon işlemi son derece kolay ve hızlı olmaktadır.
 • Sisteme giriş maliyeti ekonomiktir ve bakım maliyeti yoktur.
 • Olası mevzuat değişikliklerinde gerekli güncellemeleri entegratör ücretsiz yapacaktır.
 • Arşivleme ve iş sürekliliğine uygun altyapı entegratör tarafından yapılacaktır.
 • Çok sayıda kullanıcıya farklı yetkilerde sisteme giriş yetkisi verilebilmektedir

ERP – GİB Entegrasyonu İle

 • Mali mühür alınmak zorundadır.
 • Kullanılan muhasebe sistemine göre değişen yüksek tutarlı IT yatırım maliyeti gerekmektedir.
 • Entegrasyon süresi uzun zaman almaktadır.
 • Yıllık lisans ve bakım maliyeti bulunmaktadır.
 • Faturaların yurtiçinde arşivlenmesi zorunluluğu bulunmaktadır.
 • Olası mevzuat değişikliklerinde yazılımın güncellenmesi gerekmektedir.
 • İş sürekliliğine uyum için ekstra yatırım maliyeti doğmaktadır.
 • 7/24 çalışır durumda olmak ve teknik arızalarda max 48 saat içerisinde sorunun giderilmesi zorunluluğu bulunmaktadır.

GİB Platformu İle

 • Mali mühür alınmak zorundadır
 • Sadece tek kullanıcı ile sisteme giriş imkanı bulunmaktadır.
 • Az sayıda fatura alıp gönderen küçük ölçekli firmalar için uygundur.
 • Manuel fatura girişine uygundur.
 • Arşivleme mükellefin sorumluluğundadır.
Yöntem Seçerken Bu Soruları
Şirketiniz İçin Yanıtlamalısınız
E-Fatura Yöntemi
 GİB Portal  Entegrasyon Özel Entegrasyon
Aylık Fatura Sayımız Nedir?
< 500 Her Sayıda Faturayı
Destekler
Her Sayıda Faturayı Destekler
Bilgi İşlem yapımız yeterli midir?  Özel bir yapı gerektirmez  7/24 ayakta kalacak gelişmiş yapı gerektirir  Özel bir yapı gerektirmez
Arşivleme sorumluluğunu taşımak istiyor muyum?  Sorumluluk firmanın  Sorumluluk firmanın  Özel Entegratör üstlenebilir
Arşivleme için yer ayırmak istiyor muyuz?  Firmada arşivlenmeli  Firmada arşivlenmeli  Özel Entegratörde saklanabilir
Bu iş için ayıracağım maliyet ne olabilir?  Maliyeti yok  Donanım, Yazılım ve İşletme
Maliyetleri (Yüksek)
 Aktivasyon ve Fatura Başına
Ücret (Düşük)
Seçtiğim uygulama esnek mi?  Sınırlar çerçevesinde kullanım Esnektir  Esnektir ve gelişmelere
hızlı adaptasyon
Mevzuata uyum ve diğer sorumlulukları kim taşısın?  Firma Firma  Özel Entegratör

Dikkat : Aynı anda üç yöntemden sadece bir tanesi kullanılabilir

Bağlantılar