Özel Entegratör Yöntemi, Özel Entegrasyon İle e-Fatura Gönderme

Özel Entegratör Yöntemi

  • Özel Entegratör; Başka mükelleflerin faturalarını göndermek ve almak amacıyla bilgi işlem sisteminin Başkanlık sistemiyle entegre edilmesidir.
  • Böylece faturalama ihtiyaçları farklılık gösteren veya çok sayıda fatura düzenleyen mükelleflere, kendilerine ait bilgi işlem alt yapısının yetersiz olması veya istemeleri halinde teknik yeterliliğe sahip bir özel Entegratör bilgi işlem sistemi vasıtasıyla elektronik fatura alıp gönderebilme imkanı sağlanmaktadır.

Özel Entegrasyon İle e-Fatura Gönderme

  1. Mükellef www.efatura.gov.tr adresindeki başvuru adımlarını izleyerek başvurusunu yapar.
  2. E-Fatura uygulamasına kayıtlı olmayan mükelleflerin mali mühür sertifikası ürettirmeleri, daha sonra özel entegratör kurumlar ile anlaşma yapmaları gerekmektedir.
  3. Bir mükellef birden fazla özel entegratör ile anlaşabilir.
  4. Özel entegratör sözleşme yaptığı mükellefi Gelir İdaresi Başkanlığı’na elektronik ortamda bildirir.
  5. Ayrıca Hesabı kapatılan mükelleflerin bilgileri aynı yöntemle elektronik ortamda Başkanlığa bildirilecektir.
  6. Mükellef, istemesi halinde faturasını Özel Entegratörün mali mühür ile onaylanarak gönderilmesini isteyebilir.
  7. Özel entegratör ile yapılan sözleşmede kullanıcı hesabı ile yapılabilecek işlemler açıkça belirtilerek taahhüt edilecektir.

 

Bağlantılar