Özel Entegratörlük İle İlgili Sık Sorulan Sorular

[Özel Entegratörlük] Hizmet birimleri olarak özel entegratorlük servisi verebilecek kurumlar henüz yayınlanmadığı için bu durumda zorunluluk kapsamına giren ve proje süresi uzun olacak şirketler için çözüm öneriniz nedir?

Portaldan yararlanılabilir. Ancak fatura işlem hacmi büyük olan firmaların portaldan fatura göndermeleri zor olabilir. Bu süreçte diğer bir yöntem ise firmaların kendi bilgi işlem sistemlerini kurarak e-fatura entegrayonu sağlayabilmeleridir.


[Özel Entegratörlük] Özel entegrasyon başvurusu nasıl yapılacak?

Özel entegrasyon başvuru adımları:
- Özel entegrasyon talebini içeren bir dilekçe
- Elektronik Fatura Basvuru Formu ve Taahhutnamesi
- Elektronik Mali Muhur Sertifika Sahibi Taahhutnamesi
- Başvuru formuna şirket adına imza atan kişi veya kişilerin yetkili olduğunu gösteren şirket imza sirkülerinin noter onaylı örneği
- Özel Entegrasyon Bilgi İşlem Sistem Raporu (BİS)

Yukarıda bahsedilen belgelerle birlikte Başkanlığa başvuru yapabilirsiniz. BİS raporunun içeriğine dair bilgiye "www.efatura.gov.tr" sitesinde yer alan e-Fatura Uygulaması Özel Entegrasyon Kılavuzu'ndan ulaşabilirsiniz.

[Özel Entegratörlük] Bir konsorsiyum olarak Özel entegrasyon başvurusu yapabilir miyiz?

Konsorsiyum şeklindeki yapılanmalarda sorumluluğun müteselsil paylaşılmaması özel entegratörde aranan bütünleşik süreci sağlayamamaktadır. Bu şekilde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.


[Özel Entegratörlük] Özel entegratörle çalışacak mükelleflerin mali mühür almaları gerekecek mi?

Evet. Mükellef her şekilde Gelir İdaresi Başkanlığı’na başvurup mali mühürünü temin ettikten sonra özel entegratörle anlaşma yapabilecektir.r


[Özel Entegratörlük] Özel entegratörle çalışmaya başlayan mükelleflerin portalları açık kalabilir mi?

Hayır. E-fatura uygulamasından sadece bir yöntemle faydalanabilir.


[Özel Entegratörlük] Özel entegratörle çalışmaya başladım ancak anlaşmazlık olması durumda portal hesabımı tekrar açtırabilir miyim?

Özel entegratör üzerindeki hesabınızın kapatılması durumunda portal hesabınız otomatik olarak aktive olacaktır.


[Özel Entegratörlük] Entegrasyon yapan bir mükellefin özel entegratörle anlaşma yapması durumunda nasıl bir ileyiş söz konusu olacaktır?

Gelir İdaresi Başkanlığına verecekleri bir dilekçe ile entegrasyon hesapları kapatılacak ve özel entegratör vasıtasıyla fatura alışverişi yapacaklardır.

 
[Arşiv] Uluslarası firmaların bilgi işlem sistemlerinin yurtdışı olması sebebiyle birincil arşivin yurtdışında bir yedeğinin de Türkiye'de olması mümkün mü?

Elektronik kayıtlarda birincil ve ikincil arşiv ayrımı bulunmamaktadır. Türkiye’de ulaşılabilir bir arşivin bulunması yeterli olacaktır.


[B2C] e-Ticaret yapıyorum, nihai tüketiciye düzenlediğim faturaları e-fatura olarak gönderebilir miyim?

Nihai tüketiciye gönderilecek faturaların elektronik ortama taşınması çalışması devam eden e-arşiv tebliğinin yayımlanması ile mümkün olacaktır. Ancak şu an itibariyle e-fatura uygulaması ve EFKS kapsamında bu durum mümkün değildir.

 

Bağlantılar