E-Bilet İle İlgili Sık Sorulan Sorular

[e-Bilet] 3a ve 3b Maddelerinde ki başvuru şartlarında bahsi geçen hazırlıkları yapabilmemiz için gerekli teknik bilgileri gönderirmisiniz?

3a’da belirtilen tüzel kişi mükelleflerin e-faturadan yararlanma (mali mühür edinme) gerçek kişi mükelleflerin ise güvenli elektronik imzayı edinme şartıdır.
3b’de ise ise e-biletin tebliğde belirtilen şartlarda yolculara sunulma hazırlıklarından söz edilmektedir. Buradaki hazırlıklar mükellefin kendi bilgi işlem sisteminde (internet portalı dahil) yapacağı e-bilet ve e-yolcu listesi oluşturma, e-bileti yolcuya sunma ve imzalama hazırlıklarıdır. Bunun için yayınlanmış dokümanlar bulunmamaktadır. Buradaki çalışmaları tebliğdeki şartlara bağlı olarak ve kendi ihtiyaçlarınız doğrultusunda yapabilirsiniz.


[e-Bilet] Tebliğ de E-bilet ve e-yolcu listelerinin firma nüshalarının firma sistemlerinde muhafazasından bahsediliyor. Bunu şöyle mi anlamalıyız? Yolcu ya Adobe PDF formartında gönderilen bir e-bilet dosyası aynı şekilde firma veri tabanından bağımsız olarak ayrıca bir server diskinde muhafaza edilmeli midir?

e-biletin tebliğ 9 c’de” Elektronik bilet ve yolcu listesi kâğıda basılabilen nüshaları ile aynı içerikte ve istenildiğinde aynı görüntüde basılabilecek şekilde saklanmalıdır.” Şeklinde açıklama bulunmaktadır. 9a’da saklanan nüshaların da mali mühürlü/e-imzalı olması gerektiği hususu unutulmamalıdır. Veri tabanından bağımsız olma ya da ayrı bir serverda bulunma gibi şartlar söz konusu değildir.


[e-Bilet] Bis raporunun içeriği hakkında bilgi verirmisiniz. Örnek bir rapor formatı var ise bizimle paylaşır mısınz?

Raporun belli bir formatı yoktur. Raporda bilet ve yolcu listesi düzenleme, onaylama, yolcuya sunma, muhafaza, ibraz ve raporlama süreçleri bu süreçlerde kullanılan yazılım ve donanımlar tanıtılarak ayrı ayrı açıklanmalıdır. Ayrıca alınan güvenlik önlemleri, iş sürekliliğini sağlama ve felaketten kurtarma mekanizmaları açıklanmalıdır.


[e-Bilet] Elektronik ortamda oluşacak yolcu listesinin kağıda çıktısı otobüse verilmesi gerekmektedir denilmiş. Araca sonradan binen yolcunun bilgileri bu listede olmayacak nasıl bir yol izlememiz gerekecek?Herhangi bir sebepten veya alt yapı çalışmalarında ötürü bir acentemiz sistemden bilet kesemeyip matbaadan basılı bilet kullandığında bu biletleri sisteme nasıl işlemeli veya işlemesine gerek kalacak mı?

Bu durumda raporlama seri-sıra nolu biletleri de kapsamaktadır. Ancak bu şekilde bilet düzenlemek istisnai bir durumdur. Süreklilik arz etmesi durumunda izin iptal edilebilir. Gerekli açıklama Tebliğde yapılmıştır.


[e-Bilet] Sadece 24 saat içerisinde gelir idaresine gönderilecek veri paketinin elektronik mühürlenmesi mi gerekiyor?

E-Bilet raporuna imzalı biletin özet değerinin(hash değeri) alınması gerekmekte bunun için de rapor hazırlanmazdan önce bilet de imzalanmış olmalı. Sadece satış anında bilet, imzalı iletilecek şeklinde bir şart yok.

 

Bağlantılar