Özel Entegratör Yöntemi, Özel Entegrasyon İle e-Fatura Gönderme

Entegrasyon Yöntemi

Bilgi İşlem Sisteminin Entegrasyonu Yöntemi, kendilerine ait bilgi işlem sistemini Başkanlığın sistemine entegre ederek 7/24 kesintisiz bağlantı sağlayabilecek mükelleflerin kullanabilmeleri amacıyla geliştirilmiştir.

Mükellefler başvuru dilekçesinde belirtmek şartıyla, entegrasyon çalışmaları tamamlanana kadar Portal hesaplarının kapatılması talep edebilirler. Bu süre hiçbir hal ve koşulda 421 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde belirtilen 31.12.2013 tarihini geçemez. Bu tarihe kadar entegrasyonunu tamamlayamayan mükelleflerin faturalarını GİB Portal üzerinden düzenlemeleri zorunludur.

e-Fatura Uygulamasının teknik özellikleri ve entegrasyon standartları “e-Fatura Uygulaması Entegrasyon Kılavuzu - v1.3” nda yer almaktadır. Mevzuat ve Teknik Mimari bölümüne ulaşmak için tıklayınız.

e-Fatura uygulamasına elektronik başvuru yaptıktan ve TÜBİTAK - KamuSM tarafından mali mühür sertifikası ve şifreleri teslim edildikten sonra mükellefler Entegrasyon İşlemleri bölümünden BİS Raporu ve test tanım formunu elektronik ortamda doldurarak göndereceklerdir. Entegrasyon İşlemleri bölümüne ulaşmak için tıklayınız.

 

Bağlantılar