SIK SORULAN SORULAR - 2

 

e-Faturada değişik vergiler uygulanabilir mi?

GİB portalinde buna çok rastlanmamakla bilirkte , özellikle özel entegratör üzerinden yapılan işlemlerde farklı vergi ve indirim vs. oranlarının kullanılması mümkündür.


Kontrattan vazgeçilirse ne olur ?

Özel entegratörler ile sözleşme ile bu hizmetin alınması durumunda kontrat iptali ticari şartları neyi gerektiriyorsa ona göre işlem yapılır.


Faturayı indirebiliyor muyuz ?

Evet istersek bize gelen e-faturayı lokal makinemize indirebiliyoruz. Anca bu faturalar fatura görüntüleme programları marifeti ile görüntülenebilmektedir. 


Fatura nasıl görüntüleniyor?

GİB portali ve/veya özel entegratörlerin portalleri ve bu portal üzerinden yayını yapılan fatura görüntüleme programları aracılığı ile düzenlediğimiz veya bize gelen e-faturalar görüntülenebilmektedir.


Fatura cevaplama süreci kaç gün?

Gönderilen ticari faturalar için 7 günlük bir onay ve/veya ret süresi mevcuttur. Ancak bu sürede e-faturaya muhatabı tarafından cevap verilmedi ise düzenlenen e-fatura sistem tarafından kabul edildi cevabı ile karşı tarafa iletilmektedir.


Zamanında cevap verilmeyen faturalar ne oluyor?

7 günün sonunda cevaplandırılmayan e-faturalar kabul edilmiş sayılır. Sistem fatura kabul edilmiştir cevabı ile muhataba cevap ve statü dönmektedir.


Karşı taraf portal kullanıcıysa ne yapmak gerekiyor?

E-fatura düzenlenirken karşı taraftaki mükellefin hangi yöntemle bu hizmetten faydalandığının bir önemi yoktur, portal kullanıcısı ise portal kullanıcı adı ve şifresi ile sisteme bağlanarak kendine gelen e-faturaları görebilir, onay ve ret vereblir, düzenleme yapcak ise de mali mühürü ile e-faturayı yollayabilmektedir.


Faturalara seri numara veriliyor mu ?

Evet veriliyor, ilk üç hane harflerden oluşmakta, sonraki 4 hane yılı,11 hane de birbirini takip eden rakamlardan oluşmakta, toplam 18 hane olarak kullanılmaktadır.


Temel Fatura nedir?

Her ölçek ve sektördeki kamu veya özel sektör satıcı ve alıcıları ile her türlü mal veya hizmet satışını, kapsamaktadır. Bu senaryoda faturaya ilişkin itirazlar harici yollarla gerçekleşmektedir. Fatura alınır alınmaz kayda alınıp, eğer itirazi bir durum sözkonusu ise 1 hafta içinde mali mühürle alınmış e-faturaya Noter kanalı ile itiraz edilebilmektedir.


Faturalar kim tarafından arşivlenecek?

Faturalar, Özel Entegratör tarafından da sözleşme kuralları gereği muhafaza edilecek olmakla birlikte, bunların mükelleflerce kendi bilgi işlem sistemlerine indirilerek muhafaza edilmesi de mümkündür. 


Geçmiş tarihli e-fatura düzenlenebilecek mi?

E-fatura sisteminde en çok 7 gün öncesine fatura düzenlenebilecek. Zira, bilindiği üzere Vergi Usul Kanunu’na göre faturanın mal teslimi veya hizmet ifasından sonraki 7 gün içinde düzenlenmesi zorunlu.


Ticari fatura nedir ?

Ticari fatura senaryosu, tacirlerin birbirleri veya kamu kurumları ile faturalaşmalarında tarafların rollerini, fatura düzenleme iş akışını ve bu akışta uygulama yanıtının (application response) kullanımını ifade eder.
Bu senaryo, yapılacak mal ve hizmet satışları dolayısıyla fatura düzenlenmesi, söz konusu faturaların kabul edilmesi veya reddedilmesi ile düzeltme işlemleri için uygulama yanıtı düzenlenmesine ilişkin iş akışlarından oluşmaktadır.
Bu senaryo kapsamında düzenlenen fatura, temel fatura senaryosunda düzenlenen faturadan farklı değildir. Temel fatura senaryosundan farklı olarak, Ticari Fatura Senaryosunda uygulama yanıtı kullanımına imkan verilmiştir. Ticari Fatura Senaryosu kapsamında faturalaşma, tarafların bu konuda gösterecekleri açık rızaya bağlıdır.
Senaryo kapsamında düzenlenen fatura, vergi kanunları ve ilgili düzenlemelere bağlı olarak düzenlenen faturayı ifade eder. Uygulama yanıtı ise e-Fatura Uygulaması kapsamında gönderilen faturanın kabul, red ve düzeltme işlemlerinin yine uygulama içerisinde yapılmasının sağlanması amacıyla kullanılması öngörülen bir belge olup, bu senaryoda açıklanan esaslar dahilinde düzenlenmesi gerekmektedir.

 

Faturalar nasıl arşivleniyor?

E-Fatura kapsamındaki faturalar Özel entegratörün bilgi sistemlerinde arşiv dosyalarında ulaşılır şekilde tutulmaktadır. Kullanıcılar dilerlerse arşivde tutulan e-fatura bilgisini lokal bilgisayarlarına da indirebilir.

Birden Fazla kullanıcı tanımlayabiliyor muyuz?

Evet. Aynı şirket içide birden fazla kullanıcı tanımlanarak, gönderilecek ve alınacak e-faturalarla ilgili işlemler yapılabilir.


E-fatura için anlaşma yapmak gerekiyor mu ?

E-Fatura sürecinde özel entegratör üzerinden işlem yapmak için GİB tarafından ilan edilen e-fatura özel entegratörlerden birisi ile anlaşma yapılarak hizmet alınabilir. E-fatura hizmeti ve Saklama hizmeti (e-arşiv) birbirinden farklı yetkilendirmelere tabi olduğu için e-fatura hizmeti yetkilendirilmiş bir kurumdan, saklama hizmeti de yetkilendirilmiş başka bir kurumdan da alınabileceği gibi , ikisi aynı kurumdan da alınabilir.

 

Bağlantılar