SIK SORULAN SORULAR - 3


Zarfın içine birden fazla fatura koyulabilir mi ?

Zarfın içinde aynı kuruma tanzim edilmiş birden fazla e-fatura konabilir. Ancak bu durum sözkonusu değilse de her e-fatura ayrı bir zarf olarak işleme almak gerekir.


Ünvan değişikliğinde ne yapmak gerekiyor?

Mükellefler, ünvan değişilliğinde VKN ile ünvan eşleştrildiği ve bu iki bilgi beraber değerlendirilerek e-fatura mükellef listesi sorgulandığı için,  mali mühür ve elektronik fatura kullanım taahhütnamesi de dahil süreci yeniden başlatmak ve yeni mali mühür alarak sisteme yeniden giriş yapmak durumundadır.


Uluslarası firmaların bilgi işlem sistemlerinin yurtdışı olması sebebiyle birincil arşivin yurtdışında bir yedeğinin de Türkiye’de olması mümkün mü?

Elektronik kayıtlarda birincil ve ikincil arşiv ayrımı bulunmamaktadır. Türkiye’de ulaşılabilir bir arşivin bulunması yeterli olacaktır.


Entegrasyon yapan bir mükellefin özel entegratörle anlaşma yapması durumunda nasıl bir ileyiş söz konusu olacaktır?

Gelir İdaresi Başkanlığına verecekleri bir dilekçe ile entegrasyon hesapları kapatılacak ve özel entegratör vasıtasıyla fatura alışverişi yapacaklardır.


Özel entegratörle çalışmaya başladım ancak anlaşmazlık olması durumda portal hesabımı tekrar açtırabilir miyim?

Özel entegratör üzerindeki hesabınızın kapatılması durumunda portal hesabınız otomatik olarak aktive olacaktır.


Özel entegratörle çalışmaya başlayan mükelleflerin portalları açık kalabilir mi?

Hayır. E-fatura uygulamasından sadece bir yöntemle faydalanabilir.


Özel entegratörle çalışacak mükelleflerin mali mühür almaları gerekecek mi? 

Evet. Mükellef her şekilde Gelir İdaresi Başkanlığı’na başvurup mali mühürünü temin ettikten sonra özel entegratörle anlaşma yapabilecektir.

 

Bir konsorsiyum olarak Özel entegrasyon başvurusu yapabilir miyiz?

Konsorsiyum şeklindeki yapılanmalarda sorumluluğun müteselsil paylaşılmaması özel entegratörde aranan bütünleşik süreci sağlayamamaktadır. Bu şekilde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.


Özel entegrasyon başvurusu nasıl yapılacak?

Özel entegrasyon başvuru adımları:

- Özel entegrasyon talebini içeren bir dilekçe

- Elektronik Fatura Basvuru Formu ve Taahhutnamesi

- Elektronik Mali Muhur Sertifika Sahibi Taahhutnamesi

- Başvuru formuna şirket adına imza atan kişi veya kişilerin yetkili olduğunu gösteren şirket imza sirkülerinin noter onaylı örneği

- Özel Entegrasyon Bilgi İşlem Sistem Raporu (BİS)

Yukarıda bahsedilen belgelerle birlikte Başkanlığa başvuru yapabilirsiniz. BİS raporunun içeriğine dair bilgiye “www.efatura.gov.tr” sitesinde yer alan e-Fatura Uygulaması Özel Entegrasyon Kılavuzu’ndan ulaşabilirsiniz.

 

Hizmet birimleri olarak özel entegratorlük servisi verebilecek kurumlar henüz yayınlanmadığı için bu durumda zorunluluk kapsamına giren ve proje süresi uzun olacak şirketler için çözüm öneriniz nedir?

Portaldan yararlanılabilir. Ancak fatura işlem hacmi büyük olan firmaların portaldan fatura göndermeleri zor olabilir. Bu süreçte diğer bir yöntem ise firmaların kendi bilgi işlem sistemlerini kurarak e-fatura entegrayonu sağlayabilmeleridir.


e-Defter başvurusunda bulundum e-Fatura portalımın açılmamasını talep edebilir miyim? 

e-defter kullanıcısı olabilmek için e-fatura kullanım zorunluluğu bulunmaktadır.

Portal hesabının tanımlanmaması talebimizi uygulama başvurusu sırasında mı yoksa entegrasyon başvurumuz içersinde mi iletmemiz uygun olacaktır?


e-Fatura Uygulamasını entegrasyon yöntemiyle gerçekleştirmek isteyen mükellefler entegrasyon süreçleri tamamlanana kadar portal hesaplarının tanımlanmamasını talep edebilirler


Portaldan fatura yükleme seçeneği ile ilgili, faturaların toplu bir XML dosyası ile portala yüklenmesi mümkün müdür? Her faturanın ayrı ayrı mı xml formatında yüklenmesi gerekiyor?

Upload mekanizması ile portal kullanım kılavuzunda belirtildiği üzere yükleme yapmak mümkündür. Her fatura xml formatında oluşturulup tek kişiye gönderilecek faturalar tek bir zarfta gönderilebilir. Yüklenen ve alınacak fatura sayısı 500 ile sınırlandırılmıştır.


E-fatura uygulaması kayıtlı kullanıcı listesinin güncellenme sıklığı ne olacak?

Başkanlık, kayıtlı kullanıcı listesini belirli zaman aralıkları ile güncellenmesini öngören bir düzenleme yapmayı planlanıyor. Ancak şu an için belirlenmiş bir zaman aralığı ve geçerlilik zamanı mevcut değil. 

Kullanıcı listesini, vergi numarası veya başka bir tekil alandan sorgulayabileceğimiz bir webservice olacak mıdır?

Özel Entegrasyon Kılavuzunda da belirtildiği gibi; posta kutuları için son ve güncel kayıtlı kullanıcılar listesi “https://merkez.efatura.gov.tr/EFaturaMerkez/userList.jsp” adresinde yayımlanmaktadır. Kayıtlı kullanıcıların sorgulandığı web servis sadece entegratör olan kullanıcılara açıktır.

 

Bağlantılar