Sık Sorulan Sorular - 5

 

E-Fatura uygulaması nedir?

e-Fatura Uygulaması tanımlanan standartlara uygun olarak elektronik belge biçiminde düzenlenen faturaların, tarafları arasında dolaşımını güvenli ve sağlıklı bir biçimde sağlamak amacı ile Başkanlık tarafından oluşturulan uygulamanın genel adıdır.

E-Fatura (elektronik fatura), Vergi Usül Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’na göre, tutulması zorunlu olan faturaların elektronik ortamda; oluşturulmasını, kaydedilmesini, saklanmasını ve ibraz edilmesini sağlayan sistemin genel adıdır. Fiziksel faturada yer alması gereken bilgilerin tamamını kapsayan E-Fatura, elektronik kayıtlar bütünü biçiminde oluşturulur. E-imza ve Mali Mühür uygulamalarını içeren elektronik fatura (E-Fatura) sistemi, kaynağının doğruluğunu, içeriğin bütünlüğünü ve değişmezliğini garanti altına alarak özellikle vergi kaçaklarının ve kayıplarının önüne geçmeyi amaçlar.

Mali mühür nedir?

 Vergi Usul Kanunu kapsamında yapılacak düzenlemeler çerçevesinde kullanılmak üzere, tüzel kişi ve diğer kurum, kuruluş ve işletmelere ait veri bütünlüğünün, kaynağın ve içeriğin garanti altına alınması ile gerekli durumlarda gizliliğin sağlanması fonksiyonlarının yerine getirilmesi amacı ile oluşturulan Mali Mühür, Başkanlık adına TÜBİTAK-UEKAE tarafından kurulan elektronik sertifika alt yapısını ifade etmektedir.


E-fatura düzenleme ve gönderme işlemlerini nasıl gerçekleştirebilirim?

Mali mühür sertifikanızı edindikten sonra e-fatura gönderme ve alma işlemlerinizi e-Fatura Portalı aracılığıyla veya entegre ettiğiniz bilgi işlem sisteminiz üzerinden yapabilirsiniz. Mali Mühür sertifikanızı aktive ettikten sonra ayrıca herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmaksızın e-Fatura Portalını kullanmanız mümkündür. Portalın sunduğu sınırlı imkanlardan daha ileri bir faturalaşma ihtiyacınız var ise, bilgi işlem sisteminizi e-Fatura Uygulamasına entegre ederek e-fatura gönderip alabilirsiniz. Entegrasyon için Başkanlığımıza ayrıca başvuruda bulunmanız gerekmektedir.

E-Fatura ile ilgili dikkat edilmesi gereken önemli hususlar nelerdir?

e-Faturanın düzenlenmesinde, gönderilmesinde ve alınmasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:

e-Fatura Başkanlık tarafından duyurulan format ve standartlara uygun biçimde oluşturulmalıdır.

e-Fatura, sadece e-Fatura bünyesinde tanımlı olan kullanıcılar adına düzenlenmelidir. Bu nedenle e-fatura alma yetkisi bulunmayanlar adına e-fatura düzenlenmesi mümkün değildir.

e-Faturalar, e-Fatura Uygulaması aracılığı ile müşterilere gönderilmelidir. Bu bakımdan uygulama harici yollarla gönderilen herhangi bir elektronik belge Vergi Usul Kanunu kapsamında e-fatura olarak kabul edilmez. Müşterinin uygulama üzerinde tanımlı olması, faturanın format ve standartlara uyması ve elektronik belgenin mali mühür ile mühürlenmiş olması bu sonucu değiştirmez.

e-Fatura mali mühür ile mühürlenmelidir. Üzerinde mali mühür bulunmayan herhangi bir belge Vergi Usul Kanunu kapsamında e-fatura olarak kabul edilmez


Tüm müşterilerime e-fatura göndermem mümkün mü?

e-Fatura Uygulaması, uygulama üzerinde tanımlı kullanıcıların e-fatura göndermesine ve almasına imkan tanımaktadır. Bu nedenle uygulama üzerinde kayıtlı olan müşterinize –rıza göstermeleri kaydıyla- e-fatura gönderebilirsiniz.

 

E-Fatura uygulamasından kimler yararlanabilir?

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesi uyarınca fatura düzenlemek zorunda olan mükelleflerin e-Fatura Uygulamasından yararlanma imkanı bulunmaktadır.


E-Fatura uygulamasından nasıl yararlanabilirim?

e-Fatura Uygulamasından yararlanmak isteyenlerin Başkanlığımıza yazılı olarak başvurması gerekmektedir. Başvurunuzun uygun bulunduğu bilgisi tarafınıza ulaştıktan sonra, bedelini TÜBİTAK/UEKAE’ye ödeyerek mali mühür sertifikanızı temin etmeniz gerekmektedir.

Sertifikanız elinize ulaştıktan sonra e-Fatura Uygulamasını e-Fatura Portalı aracılığıyla veya bilgi işlem sisteminizi entegre ederek kullanmaya başlayabilirsiniz.


Entegrasyon yoluyla da e-fatura düzenleyebilir miyiz?

e-Fatura Portalı üzerinden uygulamayı kullanmaya başlamanız sonradan entegrasyon yapmanıza engel teşkil etmez. Uygulamaya ilk başvurunuzda entegrasyon talebinde bulunabileceğiniz gibi daha sonradan da entegrasyon başvurusu yapabilirsiniz. Ancak, e-Fatura Uygulamasının hem entegrasyon hem de portal yolu ile kullanımı mümkün değildir.


E-Faturanın saklanması ve ibrazı ne şekilde olmalıdır?

e-Faturanın bütünlüğü ve kaynağının doğruluğu mali mühür ile sağlandığından, elektronik belge biçimini muhafaza etmesi gerekmektedir. Bu nedenle mükellefler, düzenledikleri ve aldıkları e-Faturaları, üzerindeki Mali Mührü de içerecek şekilde kanuni süreler dahilinde, kendi bünyelerindemuhafaza edecekler ve istendiğinde ibraz edeceklerdir.

 

 

Bağlantılar