e-Fatura Ürünlerinin Avantajları

 

eFatura ürünlerinin mükellefe faydaları

 • Fatura kesme aşamasında fatura kesilen kişi veya kurum eFatura mükellefi ise operatörü uyararak kağıt fatura kesilmesi engeller.
 • Fatura kesme aşamasında, eFaturada zorunlu olarak yer alması gereken alanlar kontrol edilerek, eksiklik tespit edildiğinde fatura kesilmeden veya gönderilmeden operatörü uyarır.
 • Mükellef logosunu fatura görüntüleyicisine ekleyebilir.
 • Kesilen bir eFaturanın herhangi bir dosya hazırlama veya yükleme işlemine gerek kalmaksızın entegratöre yollanmasını sağlar.
 • Yollanan bir eFaturanın sistemden aldığı fatura numarasının otomatik olarak kayıtlara geçmesini sağlar.
 • Mükellef arzu eder ise kendi mali mührü ile faturalarını imzalamasını sağlar. (*) Çoğu zaman mükellefler kendi faturalarını bir başkasının imzalamasından hoşlanmamaktadırlar.
 • Birden fazla seriden eFatura kesilmesini sağlar.
 • Dönen uygulama ve sistem yanıtlarının kullanıcı bilgisayarında arşivlenmesini sağlar. (*) Böylelikle mükellefin saklamaktan aslen sorumlu olduğu tüm bilgiler elinin altında olur. İleride entegratör değişmesi halinde, entegratörün arşivi vermemesi riski ortadan kalkar.
 • Alınan eFaturaların otomatik olarak entegratör portalinden indirilmesini sağlar.
 • Aynı mükellefin değişik amaçlar için farklı entegratörler ile çalışmasına izin verilir.
 • Birimler ve döviz tipleri çevrimleri tanımlanabilir.
 • Fatura tasarımı mükellef ihtiyaçlarına göre uyarlanabilir. Logo, vb ilaveler yapılabilir.
 • Özel Entegratör kullanılmadığı hallerde kesilen eFaturaların UBL-TR formatına çevrildikten sonra mükellefin mali mührü ile imzalanmasını ve sonrasında GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) portaline yüklenmeye hazır bir dosya hazırlamasını sağlar. Bu durumda da oluşturulan fatura numarasının otomatik olarak kayıtlara geçmesini sağlar.
 • Özel Entegratör devre dışı bırakılıp Entegrasyona geçilmesi halinde yine aynı kullanıcı arabirimi ile işlemlerin devamını sağlar.

(*) Özel entegratörün teknolojisi elverdiği hallerde geçerlidir.

 

Bağlantılar