TEVKİFAT ORANI HESAPLAMA

Logo'da  oluşturulan tevkifatlı faturaların, e-faturadaki oranlarının nasıl gösterileceği kullanıcı tercihine bırakılmıştır. Logo'da tevkifatlı fatura kesilebilmesi için; tevkifat oranının ürün üzerinde belirlenmesi gerekmektedir.

1- Logo'nun malzeme yönetiminden tevkifat eklenecek ürün açılır.

2- Malzeme kartı üzerinde "Tevkifat Uygulansın" kutucuğu işaretlenir.

3- Satış ve Satınalma tevkifat oranları belirlenir ve kayıt işlemi tamamlanır. ( NOT: Karşı firmada da bu ürünün tevkifatlı ürün olarak tanımlanması gerekmektedir)

Tevkifat uygulanacak ürün fatura satırlarına seçildiğinde, belirlenen oran tutarınca tevkifatı otomatik hesaplanır.


Logo tarafında oran olarak belirlenen tevkifat, Orkestra tarafında yüzde olarak gösterilmektedir. Örneğin Logo'da 1/2 oaranında verilen tevkifat, Orkestra'da %50 olarak gösterilmektedir.

Tevkifat Oranı Hesaplamasını belirlemek için;

1- Logo Tanımlarından "Firmalara" tıklayınız.

2- Açılan kayıt listesinden, ilgili firmayı seçiniz ve "E-Fatua Uyarlamaları" sekmesine geçiş yapınız.

3- Açılan yeni penrecede "Gönderim" sekmesine geçiş yapınız.

4- Gelen ekranda "Tevkifat Oranı Hesaplama" alanından istenilen uyarlamalar yapılabilir.

 

Üründeki Oran

Malzemeye verilen tevkifat oranı direkt hesaplanır.

Hesapla

Malzemeye verilen tevkifat oranının küsüratlı olması durumunda hesaplama yapılarak faturayı yansıtılır.

Yuvarla (1-5)

Hesaplanan Tevkifat oranında %20' lik kısmını alır. Fatura üzerinede alınan bu %20 lik yuvarlama yansıtılır.

Yuvarla (1-10)

Hesaplanan Tevkifat oranında %10' luk kısmını alır. Fatura üzerinede alınan bu %10 luk yuvarlama yansıtılır.

Yuvarla (1-20)

Hesaplanan Tevkifat oranında %5' lik kısmını alır. Fatura üzerinede alınan bu %5 lik yuvarlama yansıtılır.

Yuvarla (1-50)

Hesaplanan Tevkifat oranında %2' lik kısmını alır. Fatura üzerinede alınan bu %2 lik yuvarlama yansıtılır.

 

Not: Hatalı bir yuvarlama kullanıldığında, faturalar gönderilirken fark hataları alınabilir. Hata alınan satırlar uyarı mesajı içerisinde belirtilir.

 

Örnek: Fatura üzerindeki Tevkifat oranı 2/7 olarak seçilmiş ve Tevkifat Oranı hesaplama da "Yuvarla (1-5)" olarak seçilmiştir. 

Bu durumda fatura gönderilirken UBL oluşturma aşamasında aşağıdaki hatayı verecektir.

 "Satır 1 : Vergi tutarı hesaplan değerden farklıdır, fark : 11,57"Bu hatayı düzeltmek için Tevkifat Oranı Hesaplama uyarlaması "Üründeki Oran" seçilmesi durumunda, fatura gönderilirken herhangi bir hata alınmayacaktır.