Satış Faturalarına KDV' siz Ürün Ekleme


Oluşturulan faturalara KDV'siz Ürün Eklemek İçin;

1- Oluşturulacak faturaya satırına ilgili ürünler eklenir.

2- KDV'siz olarak kayıt edilecek ürünün bulunduğu satırda, KDV alanına "0" yazılır.

3- KDV Oranı 0 olan satırlara mutlaka "KDV Muafiyet Sebebi" Eklenmelidir.


4- Ouşturulan e-fatura içerisinde, KDV oranı "0" olan ürüne ait KDV Muafiyet Sebebi faturanın açıklmalar alanında gösterilmektedir.